Koniec z raportowaniem pośrednich transakcji rajowych

  21 października 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym, w której znalazły się przepisy znoszące obowiązek dokumentacyjny i raportowy tzw. pośrednich transakcji rajowych. Proces legislacyjny w zakresie tych korzystnych dla podatników zmian został więc zakończony.

  Co się zmieniło?

  W obecnym stanie prawnym wyróżniamy dwie kategorie transakcji rajowych:

  1. Bezpośrednie transakcje rajowe –  transakcje o wartości przekraczającej 100 tys. PLN, zawarte z podmiotem posiadającym swoją siedzibę lub miejsce zarządu w raju podatkowym,
  2. Pośrednie transakcje rajowe – to transakcje o wartości przekraczającej 500 tys. PLN, których beneficjentem rzeczywistym jest podmiot z raju podatkowego.

  Najbardziej istotną zmianą jest rezygnacja z obowiązku dokumentacyjnego i raportowego pośrednich transakcji rajowych.

  Pośrednie transakcje rajowe były problematyczne od początku ich istnienia w polskim porządku prawnym. Nakładały na podatnika obowiązek weryfikacji swoich kontrahentów niewspółmierny do możliwości, jakimi dysponował i ewentualnej korzyści z uzyskania tych informacji przez organy podatkowe.

  Progi istotności w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych

  Kolejną zapowiedzianą zmianą jest podwyższenie progów istotności w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych.

  Nowe progi mają mieć następująca wysokość:

  • Transakcje finansowe – 2.500.000 PLN,
  • Pozostałe transakcje – 500.000 PLN.

  Zmiana z pewnością bardziej odzwierciedli realia rynkowe i  ograniczy potencjalne obowiązki podatników. W przypadku poprzedniej wysokości progów, po stronie podatników powstawał obowiązek dokumentacyjny dla transakcji nieistotnych kwotowo – podwyższenie progów jest krokiem w dobrym kierunku.

  Kiedy zmiany wejdą w życie?

  Nowe przepisy  wchodzą w życie z mocą wsteczną i obejmują również transakcje zawarte od 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że podatnicy mogą już teraz zaprzestać dalszych prac w zakresie weryfikacji swoich kontrahentów.

  Autorzy:

  Jakub Polak
  Piotr Traczyk